Αποτελέσματα Πρακτικής Σκοποβολής, October Handgun Games Level 1

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής Χειρός Ipsc, October Handgun Games Level I, στο χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα: 

STANDARD Κατηγορία: 

1. Καραγιάννης Χρήστος, 100%

2. Στούμπος Αθανάσιος, 65.91%

3. Σαγρής Βασίλειος, 54.93%

PRODUCTION Κατηγορία: 

1. Μούρκας Βασίλειος, 100%

2. Μπούτζιος Λάμπρος, 84.57%

3. Ζαμάνης Νίκος, 73.78%