Αποτελέσματα Αγώνα Σταθερού Στόχου

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Σταθερού Στόχου στο χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα: 

Κατηγορία Κεντρικής Πυροδότησης: 

1. Στάμος Ιωάννης, 399/600

2. Δόλγυρας Στυλιανός, 303/600

3. Ζαμάνης Μιχάλης, 301/600

Κατηγορία Sport: 

1. Γιώτα Άννα, 284/600

2. Γιούσια Έλενα, 276/600

3. Σούκος Βασίλης, 231/600