Αποτελέσματα 4ου Πανελλήνιου ΣΚΟΕ/6ου Τουρνουά Olympus CUP Field Target

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο 4ος Πανελλήνιος Αγώνας Αεροβόλου Field Target της ΣΚ.Ο.Ε. καθώς μετρήθηκε ως και ο 6ος Αγώνας Τουρνουά Olympus CUP Field Target του ΩΡΙΩΝΑ Πυργετού. 

Αποτελέσματα 4ου Πανελλήνιου Αγώνα ΣΚΟΕ:

Κατηγορία PCP: 

1. Καριπίδης Κυριάκος, 39/50

2. Μπαμπαλής Αλέξιος, 39/50

3. Μουρατίδης Κυριάκος, 37/50

Κατηγορία Springer:

1. Σταμούλης Ιωάννης, 29/50

2. Κώτσιος Αθανάσιος, 19/50

3. Βασιλείου Αθανάσιος, 17/50

Αποτελέσματα 6ου Αγώνα Olympus CUP: 

Κατηγορία PCP:

1. Bozhidar Chudomirov, 43/50

2. Καριπίδης Κυριάκος, 39/50

3. Μπαμπαλής Αλέξιος, 39/50

Κατηγορία Springer: 

1. Σταμούλης Ιωάννης, 29/50

2. Κώτσιος Αθανάσιος, 19/50

3. Βασιλείου Αθανάσιος, 17/50