Αποτελέσματα March Handgun Games Ipsc Level I

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής Ipsc, March Handgun Games Level I, στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου ΩΡΙΩΝ Πυργετού. 

Αποτελέσματα: 

STANDARD Κατηγορία: 

1. Στάμος Ιωάννης, ΣΚΟΒ, 100%

2. Παπαδόπουλος Κων/νος; ΣΚΟΒ, 87.19%

3. Παπαχρήστος Βασίλειος, ΩΡΙΩΝΠΥΡΓΕΤΟΣ, 75.13%

PRODUCTION Κατηγορία: 

1. Σαγρής Βασίλειος, ΩΡΙΩΝΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Μπάρμπας Δημήτριος, ΩΡΙΝΠΥΡΓΕΤΟΣ. 71.80% 

3. Μούρκας Βασίλειος, ΩΡΙΩΝΠΥΡΓΕΤΟΣ, 68.57% 

PRODUCTION Ladies Κατηγορία:

1. Γιώτα Άννα, ΩΡΙΩΝΠΥΡΓΕΤΟΣ, 27.39% 

2. Καπίστρα Αριστέα, ΩΡΙΩΝΠΥΡΓΕΤΟΣ, 20.78%