Αποτελέσματα Αγώνα Σταθερού Στόχου 25 Μέτρων

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Σταθερού Στόχου 25 μ'ετρων, στο χώρο του Σκοπευτηρίου. 

Αποτελέσματα: 

Κατηγορία Κεντρικής Πυροδότησης

1. Νάνος Νικόλαος, 386/600

2. Γκολέμας Χρήστος, 382/600

3. Νατσιούλας Γεώργιος, 313/ 600