Αποτελέσματα 1ου Αγώνα Αεροβόλου Ανοιχτού Πεδίου, Grand Prix Field Target

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 1ος Αγώνας ΣΚΟΕ Αεροβόλου Ανοιχτού Πεδίου, Grand Prix Field Target στον χώρο του Σκοπευτηρίου. 

Τα αποτελέσματα είναι: 

Κατηγορία PCP:

1. Καριπίδης Κυριάκος, 42/50

2. Μπαμπαλής Αλέξιος, 40/50

3. Δομακής Ηλίας, 38/50

Κατηγορία SPRINGER:

1. Κωσταρέλος Νικόλαος, 37/50

2. Μαντζιαφός Νικόλαος, 31/50

3. Σμαϊλης Αθανάσιος, 31/50