Αποτελέσματα 2ου Αγώνα Αεροβόλου Ανοιχτού Πεδίου, Grand Prix Field Targer

Την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο 2ος Αγώνας ΣΚΟΕ Αεροβόλου Ανοιχτού Πεδίου, Grand Prix of Field Target στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα: 

PCP Κατηγορία:

1. Μπαμπαλής Αλέξιος, 44/50

2. Δομακής Ηλίας, 39/50

3. Καριπίδης Κυριάκος, 38/50

SPRINGER Κατηγορία:

1. Μανής Παναγιώτης, 38/50

2. Σμαϊλης Αθανάσιος, 32/50

3. Σταμούλης Ιωάννης, 27/50