Αποτελέσματα Πρακτικής Σκοποβολής, Summer Handgun Games Level 1

Την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 πραγματοπιήθηκε Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής-Όπλων Χειρός, Ipsc με τίτλο Summer Handgun Games Level I στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα:

STANDARD Κατηγορία:

1. Στάμος Ιωάννης, ΣΚΟΒ, 100%

2. Παπαδόπουλος Κων/νος, ΣΚΟΒ, 80.59%

3. Μπούτζιος Λάμπρος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 45.79%

Production Oprtics Κατηγορία: 

1. Μπάρμπας Δημήτριος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Γκολέμας Χρήστος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 89.39%

3. Καραγιάννης Χρήστος, ΟΠΣΠ, 56.47%

REVOLVER Κατηγορία:

1. Σαγρής Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

PRODUCTION Κατηγορία:

1. Λουλόπουλος Κων/νος, ΑΡΤΕΜΙΣ, 100%

2. Καραδημήτρης Δημήτριος, ΕΛΠΣ, 86.65%

3. Durovic Krsto, ΣΚΟΒ, 65.81%

Production Junior Κατηγορία:

1. Δρακωτός Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

2. Λουλόπουλος Στυλιανός, ΑΡΤΕΜΙΣ

3. Δρακωτός Αχιλλέας, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

Production Ladies Κατηγορία:

1. Καπίστρα Αριστέα, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

2. Τερματζίδου Σοφία, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ 

 CLASSIC Κατηγορία:

1. Τοπαλίδης Βασίλειος, ΣΚΒΕ, 100%

2. Μπλέτας Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 93.89%

3. Δαμασιώτης Ιωάννης, ΑΣΚΟΤ, 35.19%