Αποτελέσματα Πρακτικής Σκοποβολής, August Handgun Games Level 1

Την Κυριακή 05 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε ο Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής-Όπλα Χειρός, με τίτλο August Handgun Games Level I στον χώρο του Σκοπευτηρίου μας. 

Αποτελέσματα: 

Standard Κατηγορία:

1. Παπαφλωράτος Δημήτριος, ΕΛΠΣ, 100%

2. Παπαδόπουλος Γεώργιος, ΕΛΠΣ, 82.77%

3. Γαροφαλάκης Νεκτάριος, ΣΚΒΕ, 74.85%

Production Optics Κατηγορία:

1. Μούρκας Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

Production Κατηγορία: 

1. Αλεξίου Χριστίνα, ΕΛΠΣ, 100%

2. Λουλόπουλος Κων/νος, ΑΡΤΕΜΙΣ, 99.26%

3. Μαύρος Νικόλαος, ΕΛΠΣ, 90.96%

Production Ladies Κατηγορία:

1. Αλεξίου Χριστίνα, ΕΛΠΣ, 100%

2. Καπίστρα Αριστέα, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 36.10%

3. Ρήγα Διονυσία, ΣΚΟΒ, 2.55%

Open Κατηγορία: 

1. Καλαμάκης Γεώργιος, ΕΛΠΣ, 100%

2. Στάμος Ιωάννης, ΣΚΟΒ, 19.96%

Classic Κατηγορία: 

1. Τοπαλίδης Βασίλειος, ΣΚΒΕ, 100%

2. Μπλέτας Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 96.40%

3. Σαμουιλίδης Παναγιώτης, ΣΠΣΠ, 29.90%