Αποτελέσματα Σταθερού Στόχου, 25 μέτρων

Την Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Σκοπευτηρίου Αγώνας Σταθερού Στόχου, 25 μέτρων

Αποτελέσματα:

SPORT Κατηγορία:

1. Μαργαρίτης Ευθύμιος, 414/600

2. Σταφυλλίδη Ανθή, 296/600

3. Γιούσια Ελένη, 290/600

MEN/ΑΝΔΡΩΝ Κατηγορία:

1. Καζαμίας Μιλτιάδης, 288/600

2. Μπρουσκέλης Χαράλαμπος, 282/600

3. Ανιφαντάκης Αλέξανδρος, 240/600

JUNIOR/ΕΦΗΒΩΝ Κατηγορία:

1. Μαργαρίτης Ευθύμιος, 414/600

2. Σταφυλλίδη Ανθή, 296/600

3. Ντέλλας Αθανάσιος, 245/600