Πρωταθληματικός Αγώνας Β' Ζώνης Ipsc Level II

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ ο Πρωταθληματικός Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής-Όπλα Χειρός Ipsc Β' Ζώνης Επιπέδου 2 (Level II)

Αποτελέσματα: 

STANDARD Κατηγορία:

1. Παπαχρήστος Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Αποστολόπουλος Απόστολος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 97.49%

3. Στάμος Ιωάννης, ΣΚΟΒ, 87.72%

4. Μπουραζάνης Θωμάς, ΑΡΤΕΜΚΑ, 80.76%

5. Πάτρας Νικόλαος, ΣΚΟΒ, 74.70%

6. Σανής Στυλιανός, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 60.11%

REVOLVER Κατηγορία: 

1. Σαγρής Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Γούναρης Αλέξιος, ΟΠΣΚΑΡΔΙΤΣΑ, 41.48%

3. Κλωναρίδης Ιωάννης, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 27.59%

4. Σούκος Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 6.31%

5. Τοπάλογλου Κων/νος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 2.93%

PRODUCTION Optics Κατηγορία: 

1. Βητοβάρης Γεώργιος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 100%

2. Θανόπουλος Προκόπιος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 97.05%

3. Κωνσταντίνου Άννα, ΑΡΤΕΜΚΑ, 32.16%

4. Φέσσα Παυλίνα, ΑΟΜΠΟΥΝΤ, 6.43%

5. Ρήγα Διονυσία, ΣΚΟΒ, 2%

PRODUCTION Κατηγορία:

1. Durovic Krsto, ΣΚΟΒ, 100%

2. Δρακωτός Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 96.11%

3. Μπαλτάς Κων/νος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 92.03%

4. Ράμμος Νικόλαος, ΑΟΜΠΟΥΝΤ, 91.78%

5. Γκολέμας Χρήστος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 91.45%

6. Μπούντζιος Λάμπρος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 91/44%

PRODUCTION Junior Κατηγορία: 

1. Δρακωτός Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

2. Λέρας Φώτιος, ΑΡΤΕΜΚΑ

3. Σταφυλλίδη Ανθή, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

PRODUCTION Ladies Κατηγορία:

1. Γιώτα Άννα, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

2. Καπίστρα Αριστέα, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

3. Βασιλείου Αικατερίνη, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

PRODUCTION Senior Κατηγορία: 

1. Παππάς Σωκράτης, ΑΡΤΕΜΚΑ

2. Ντούλιας Θωμάς, ΑΡΤΕΜΚΑ

3. Ντουλιάς Απόστολος, ΑΡΤΕΜΚΑ

5. Παπούλιας Δημήτριος, ΑΡΤΕΜΚΑ

6. Πορτέσης Ιωάννης, ΑΣΚΟΤ

OPEN Κατηγορία: 

1. Κανδύλης Δημήτριος, ΑΟΜΠΟΥΝΤ, 100%

2. Σαββελίδης Χαράλαμπος, BUDO, 7.40%

3. Σούκου Ευανθία, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 1.39%

CLASSIC Κατηγορία: 

1. Φωτόπουλος Αλέξανδρος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 100%

2. Βυθόπουλος Χρήστος, ΑΡΤΕΜΚΑ, 97.41%

3. Σουμαλεύρης Κων/νος, ΑΟΜΠΟΥΝΤ, 78.38%

4. Μπλέτας Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 78.36%

5. Φυτσιλής Αθανάσιος, ΟΠΣΚΑΡΔΙΤΣΑ, 70.91%