Αποτελέσματα Σταθερού Στόχου, 25 Μέτρα

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Αγώνας Σταθερού Στόχου, 25 μέτρων Κεντρικής Πυροδότησης στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ, καθώς μεγαλώνει η ομάδα με την συμμετοχή δυο εφήβων! 

Αποτελέσματα: 

Κατηγορία Ανδρών:

1. Ζαμάνης Νικόλαος, 396/600

2. Μπλέτας Γεώργιος, 380/600

3. Τσιάρας Βασίλειος, 350/600

Κατηγορία Γυναικών: 

1. Τερματζίδου Σοφία, 307/600

2. Καπίστρα Αριστέα, 293/600 

Κατηγορία Εφήβων:

1. Νικόπουλος Λεωνίδας, 249/600

2. Ντέλλας Αθανάσιος, 226/600