Αποτελέσματα Σταθερού Στόχου, 25 Μέτρων

Την Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Σταθερού Στόχου 25 μέτρων Κεντρικής Πυροδότησης στον χώρο του Σκοπευτηρίου. 

Αποτελέσματα:


Κατηγορία Ανδρών:

1. Φιλιππακόπουλος Σωτήριος, 298/600

2. Κουκάρας Γεώργιος, 278/600

3. Δόλγυρας Στυλιανός, 234/600

Κατηγορία Εφήβων:

1. Ντέλλας Αθανάσιος, 152/600