Αποτελέσματα Σταθερού Στόχου, 25μ. Κεντρικής Πυροδότησης

Το Σάββατο 01 Ιουνίου 2019 πραγμαοποιήθηκε Αγώνας Κεντρικής Πυροδότησης, Γ' Κατηγορίας, Σταθερού Στόχου 25 μέτρων στον χώρο του Σκοπευτηρίου.

Αποτελέσματα: 

Κατηγορία Ανδρών:

1. Krsto Djurovic, 304/600

2. Μπλέτας Γεώργιος, 293/600

3. Δρακωτός Αντώνιος, 289/600

Κατηγορία Εφήβων:

1. Σπηλιοπούλου Αικατερίνη-Ραφαέλα, 303/600

2. Νικόπουλος Λεωνίδας, 145/600

Κατηγορία Γυναικών: 

1. Τερματζίδου Σοφία, 279/600

2. Κιμπούρη Κων/να, 50/600