Αποτελέσματα Αγώνα Κεντρικής Πυροδότησης

Το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Κεντρικής Πυροδότησης, Σταθετού Στόχου 25 μέτρων στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα: 

1. Δρακωτός Αντώνιος, 369/600

 2. Κουτσιμανής Γεώργιος, 353/600

3. Τσίαρας Βασίλειος, 277/600

4. Τοντόροβιτς Ιβάν, 188/600

5. Πετρόπουλος Μάριος, 175/600

6. Τσιλιγκίρης Βασίλειος, 172/600