Αποτελέσματα Πήλινου Στόχου

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο Αγώνας Πήλινου Στόχου, Compak Sporting στον χώρο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυργετού ΩΡΙΩΝ. 

Αποτελέσματα: 

ΑΝΔΡΩΝ

1. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 60/75

2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 59/75

3. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 58/75

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1. ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 35/75

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, 32/75

3. UNATINSKA ERIKA, 30/75