Εγγραφές Αθλητών

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος συγκροτείται από Αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα της Σκοποβολής. Κάθε Σωματείο απαρτίζεται από μέλη και αθλητές.
Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος τηρεί μητρώο αθλητών και εκδίδει Δελτία Σκοπευτή (ΔΕΣΚ) κατόπιν αιτήσεως του αρμόδιου Αθλητικού Σωματείου για τον κάθε αθλητή.
Η εγγραφή σας σαν σκοπευτή πραγματοποιείται λοιπόν πρώτα στο Αθλητικό Σωματείο της επιλογής σας και κατόπιν το Σωματείο αναλαμβάνει τις διαδικασίες να σας εγγράψει στα μητρώα της Ομοσπονδίας.

Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί  στον Σύλλογό μας χρειάζεται να μας δώσει:

  • Μια φωτοτυπία την ταυτότητά του (και από τις δυο πλευρές)
  • 4 φωτογραφίες 3*3,5
  • Ετήσια συνδρομή: 100 ευρώ
  • Έπειτα συμπληρώνει δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία του, καθώς και μια καρτέλα υγείας υπογεγραμμένη από παθολόγο/καρδιολόγο.
    Κατόπιν, στέλνουμε τα χαρτιά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ) και μετά από 15-20 ημέρες μας στέλνουν τα Δελτία Σκοπευτών.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα:

 info (@) orionshooting.club
  2495 041088
  2495 041901
  6942 465842
  6988 628386
  Πυργετός Λάρισας, 400 07

Social Media

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook:

Βρείτε μας

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες / ερωτήσεις / αγώνες, παρακαλούμε επικοινωνείστε:
 info (@) orionshooting.club
  2495 041088
  2495 041901
  6942 465842
  6994 058538
  Πυργετός Λάρισας, 400 07