Αποτελέσματα May19 Handgun Games Ipsc Level 1

Την Κυριακή 05 Μαϊου 2019 πραγματοποιήθηκε Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής-Όπλα Χειρός, Ipsc, με τίτλο "May19 Handgun Games, L1" στον χώρο του Σκοπευτηρίου. 

Αποτελέσματα:

PRODUCTION Κατηγορία:

1. Βογινδρούκας Κων/νος, ΑΡΤΕΜΙΣ, 100%

2. Λουλόπουλος Κων/νος, ΑΡΤΕΜΙΣ, 99.09%

3. Καραδημήτρης Δημήτρης, ΕΛΠΣ, 96.69%

PRODUCTION SENIOR Κατηγορία: 

1. Καραδημήτρης Δημήτρης, ΕΛΠΣ

2. ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΠΣ

3. Νικόπουλος Γ.Χρήστος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

4. Παλληκαρίδης Αλέξανδρος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

5. Μπρουσκέλης Χαράλαμπος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

STANDARD Κατηγορία: 

1. Παπαφλωράτος Δημήτρης, ΕΛΠΣ, 100%

2. Ρωμανός Χρήστος, ΕΛΠΣ, 93.11%

3. Στάμος Ιωάννης, ΣΚΟΒ, 81.58%

REVOLVER Κατηγορία: 

1. Κλωναρίδης Ιωάννης, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Σαγρής Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 47.88%

PRODUCTION OPTICS Κατηγορία:

1. Μούρκας Βασίλειος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 100%

2. Μπάρμπας Δημήτριος, 82.55%

OPEN Κατηγορία: 

1. Φώτογλου Ευαγγελία, ΕΛΠΣ, 100%

2. Παπαδόπουλος Γεώργιος, ΕΛΠΣ, 99.57%

3. Παπαντωνίου Παρασκευή, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ, 64.06%

4. Τοπάλογλου Κων/νος, 06.12%

CLASSIC Κατηγορία:

1. Τοπαλίδης Βασίλειος, ΟΠΣΘ, 100%

2. Παρίσσης Βασίλειος, ΕΛΠΣ, 78.54%

3. Παπακώστας Δημήτριος, ΕΛΠΣ, 77.80%

4. Μπλέτας Γεώργιος, ΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, 75.10%